Mapky letiště Olomouc-Neředín

Plánek drah a důležitých objektů

FOTO: AIP LKOL: Plánek letiště

Mapa pro přiblížení na letiště

FOTO: AIP LKOL: Mapa pro přiblížení na letiště

Fotomapa letiště ze současnosti

FOTO: Orthofotomapa letiště v Olomouci-Neředíně v současnosti

Fotomapa letiště v době před stavbou dálnice

FOTO: Orthofotomapa letiště v Olomouci-Neředíně před výstavbou dálnice© HAO, 2002-2015