Informace o pilotním výcviku na kluzácích

Podmínky pro zařazení do výcviku

 • uchazeč musí dovršit věk 15-ti let
 • u nezletilých - písemný souhlas obou rodičů
 • trestní bezúhonnost
 • úspěšné absolvování lékařské prohlídky u leteckého lékaře

Teoretická příprava

FOTO: navijákový vzlet Plachtařský výcvik začíná v zimních měsících teoretickou přípravou v rozsahu 40 vyučovacích hodin. Příprava je složena z několika základních předmětů:

 • aerodynamika a mechanika letu
 • stavba letadel
 • letecké palubní přístroje
 • letecká navigace
 • letecká meteorologie
 • letecké předpisy
 • radiotelefonní provoz, letecká frazeologie a základy elektrotechniky
 • letové výkony a plánování, lidská výkonnost

Po úspěšném přezkoušení teoretických znalostí se žák na pozemních přípravách seznámí s letištěm, s organizací letového provozu a z teoretickými zaklady ovládání kluzáku a poté již nic nebrání tomu, aby se poprvé odpoutal od země.

Praktický výcvik

Praktický výcvik se v Hanáckém aeroklubu provádí na dvoumístných školních kluzácích L-13 Blaník a na kluzáku L-23 Super Blaník. Výcvik je prováděn podle schválené metodiky a zvolené výcvikové osnovy. Teprve po zvládnutí jednoho prvku pilotáže se přechází na další, vždy od jednoduchého ke složitějšímu. Každá úloha začíná příslušnou pozemní přípravou. FOTO: aerovlek Celková délka praktického výcviku je podle současné osnovy minimálně 6 hodin, v praxi ovšem obvykle trvá asi 15 hodin. Závisí to především na schopnostech a dovednostech žáka, jeho časových možnostech a také na přízni počasí.

Každý výcvik začíná seznamovacím letem, kdy instruktor seznámí žáka s ovládáním kluzáku. Dále se žák učí přímočarý let, zatáčky, vybírání vývrtek a pádů, let po okruhu a přistání. Další fáze výcviku jsou zaměřeny na různé mimořádné situace - simulují se vadná přistání, poruchy v řízení, přistání do omezeného prostoru apod. Po úspěšném zvládnutí všech předepsaných úloh žáka čeká přezkoušení inspektorem, poté první sólový let a další samostatné lety sloužící k upevnění jeho letových dovedností. Výcvik je zakončen navigačním letem s instruktorem po zvolené trati.

Ještě před prvními samostatnými lety musí žák absolvovat zkoušku z radiotelefonního provozu, letecké frazeologie a základů elektrotechniky a získat tak „Omezené vysvědčení radiotelefonisty letadlových stanic“. Zkouška se obvykle koná několikrát do roka na některém letišti, případně je možné ji vykonat přímo u Českého telekomunikačního úřadu.

Teoretická a praktická pilotní zkouška

Výcvik je zakončen vykonáním teoretické a praktické zkoužky. Tyto zkoušky pořádá v několika předem stanovených termínech Úřad pro civilní letectví (ÚCL) popř. termíny stanoví examinátor s pověřením od ÚCL. Po úspěšném složení obou zkoušek se žák stává pilotem a je mu vystaven příslušný pilotní průkaz. Platnost kvalifikace pilota kluzáků je dva roky a pro její obnovení musí pilot mít platnou lékařskou prohlídku a musí prokázat, že za posledních 12 měsíců období nalétal alespoň 12 letových hodin nebo absolvoval periodické přezkoušení s examinátorem.
© HAO, 2002-2015